STAHL GERLAFINGEN, GERLAFINGEN

Stabstahlstrasse, Rod mill.

back