Gustav Grimm Edelstahlwerk, Remscheid, Schmiede, Forge

GUSTAV GRIMM EDELSTAHLWERKE, REMSCHEID

30 Zentner Schmiedehammer, 3300 lb forging hammer.

back